Chính thức được bổ nhiệm Giám Đốc Marketing & Truyền Thông KDL COLOR LAND (CAO MINH cũ)

Vào những ngày cuối tháng 5/2020. Sau khi thống nhất kế hoạch, thì cương vị Giám Đốc Truyền … Đọc tiếp Chính thức được bổ nhiệm Giám Đốc Marketing & Truyền Thông KDL COLOR LAND (CAO MINH cũ)