Cùng khám phá những khái niệm marketing online liên quan

Để hiểu rõ về các khái niệm marketing online và offline. Thì chúng ta cùng đi đến các khái niệm nguyên lý căn bản về marketing trước nhé.

I. Yếu Tố Đầu Tiên Của Marketing Online (khái niệm marketing)

1. Nhu cầu (Need)

Trạng thái mang cảm giác thiếu hụt một sự thoả mãn cơ bản nào đó. Một khi đạt được sự thoả mãn này con người sẽ đảm bảo sự tồn tại. Những cảm giác thiếu hụt này được gọi là nhu cầu (Need). Nhu cầu là một bộ phận cấu thành của con người, tồn tại một cách khách quan, chứ không phải do xã hội tạo ra.

2. Mong muốn (Want)

Là sự ao ước những thứ cụ thể để thoả mãn nhu cầu. Mong muốn là phương tiện để thoả mãn nhu cầu. Để thoả mãn một nhu cầu có thể mong muốn nhiều phương tiện. Các mong muốn của con người để thoả mãn nhu cầu. Không ngừng phát triển theo thời gian, ngày càng phong phú, đa dạng.

3. Yêu cầu (Demand)

Là ao ước có đƣợc những sản phẩm cụ thể để thoả mãn nhu cầu. Được hậu thuẫn bởi khả năng và thái độ sẵn sàng mua chúng. Mong muốn trở thành nhu cầu khi có sức mua (tài chính) hay có khả năng thực hiện.

4. Sản phẩm (Product)

Là bất cứ cái gì (sản phẩm vật chất hay dịch vụ) có thể đem ra chào bán để phục vụ cho việc thoả mãn nhu cầu. Ý nghĩa quan trọng nhất của sản phẩm đó là việc sử dụng những dịch vụ, những tiện ích mà sản phẩm đó mang lại. Chứ không phải là việc sở hữu chúng. Tất cả những khái niệm trên phải có sự hỗ trợ của marketing để giúp doanh nghiệp hiểu biết tường tận nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

* Marketing hỗ trợ doanh nghiệp những việc sau (khái niệm marketing):

– Sản phẩm và sự lựa chọn sản phẩm để kinh doanh.

– Đối tượng khách hàng của doanh nghiệp.

– Giá bán sản phẩm.

– Lựa chọn thị trường nào? Sử dụng hình thức phân phối nào?

– Làm cách nào để khách hàng biết đến sản phẩm của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Doanh nghiệp cần nghiên cứu tất cả những vấn đề nói trên cùng lúc, nhằm đưa ra phương án marketing hiệu quả nhất.

II. Hoàn cảnh ra đời của Marketing Kinh tế phát triển (khái niệm marketing)

Hàng hoá cung ứng ngày càng nhiều, đa dạng phong phú.

Cung vượt cầu.

Cạnh tranh.

Như Hiện nay marketing giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Ngừời tiêu dùng có thể nhìn thấy mọi hoạt động marketing mọi lúc, mọi nơi.

Nhờ marketing:

– Người sản xuất có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Qua đó có điều kiện phát triển doanh nghiệp cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

– Người tiêu dùng có thêm nhiều phương tiện để thoả mãn nhu cầu, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

III. Vai trò của marketing (khái niệm marketing)

– Thu hút sự chú ý

– Kích thích sự quan tâm

– Tạo ra sự mong muốn

– Đáp ứng nhu cầu

THỊ TRƯỜNG VÀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG – THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Là nơi tập hợp những người mua, người bán. Họ gặp nhau để mua, bán, trao đổi sản phẩm, dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của cả hai phía

1. Thị trường đại chúng

2. Thị trường chuyên môn hoá

– Thứ nhất: Thị trường từng loại hàng hoá, dịch vụ.

– Thứ hai: Thị trường của từng nhóm ngƣời tiêu dùng.

* Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp:

– Có được những thông tin về thị trường.

– Am hiểu về thị trƣờng hơn đối thủ cạnh tranh.

– Dự báo sự thay đổi thị trường trong tương lai. Đặc biệt là nhu cầu người tiêu dùng.

– Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Phù hợp với năng lực doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Thu thập thông tin – xử lý thông tin – phân tích thông tin.

1. Nghiên cứu thị trường bằng định tính

– Tìm hiểu động cơ, những yếu tố thúc đẩy cho việc nảy sinh nhu cầu các loại của ngƣời tiêu dùng.

– Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào? Tại sao? – Mẫu nghiên cứu: dựa trên số lượng nhỏ khách hàng, nhưng hỏi một cách kỹ lưỡng, chuyên sâu.

2. Nghiên cứu định lƣợng

– Tiến hành đo lường, định lượng theo những tiêu thức đã lựa chọn.

– Tiến hành phân khúc thị trường và thực hiện sự so sánh.

– Mẫu nghiên cứu: dựa trên điều tra phỏng vấn số lượng lớn khách hàng, theo những nội dung được xây dựng và sắp xếp có chủ ý.

* Nghiên cứu các loại thị trường

1. Thị trường tiềm ẩn

– Là thị trường công ty đang thăm dò.

– Số lượng khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm < yêu cầu của công ty.

2. Thị trường hiện tại

– Là thị trường công ty đang phục vụ.

– Số lượng khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm >= yêu cầu của công ty.

– Phục vụ tại 1 hay vài phân khúc nào đó trong thị trường.

3. Thị trường mục tiêu

– Là thị trường mà công ty đang nhắm tới, và quyết tâm phục vụ.

– Số lượng khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm >= yêu cầu của công ty.

– Cả thị trường hay từng thị trường chuyên môn, hay vài phân khúc thị trường.

Nội dung nghiên cứu chính: tìm hiểu nhu cầu của ngƣời tiêu dùng tại từng loại thị trường.

Cấp bậc của nhu cầu:

khái niệm marketing

• 1 Nhu cầu nói ra: nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ cụ thể.

• 2 Nhu cầu thực tế: nhu cầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

• 3 Nhu cầu không nói ra: nhu cầu, kỳ vọng về các dịch vụ hậu mãi.

• 4 Nhu cầu thích thú: nhu cầu về các chương trình khuyến mãi.

• 5 Nhu cầu thầm kín: mong muốn người khác đánh giá mình là người biết mua hàng, biết tiêu dùng.

Phân khúc thị trường

Là quá trình phân chia thị trường thành những thị trường nhỏ, chúng ta đi tiếp vào các khái niệm marketing. Trong đó người tiêu dùng có cùng hành vi mua sắm, cùng khả năng mua sắm, cùng chung nhu cầu, cùng chung phản ứng khi tiếp cận các giải pháp marketing…. Nói cách khác, đây là tiến trình phân chia khách hàng thành những nhóm nhỏ để thấy rõ sự khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi.

Một phân khúc thị trường (market segment) bao gồm những khách hàng có cùng hành vi ứng xử trước một loạt kích tác. Quá trình phân khúc thị trường là khái niệm marketing đòi hỏi doanh nghiệp tìm hiểu được động cơ của sự lựa chọn. Và yếu tố ưa chuộng của khách hàng trên thị trường. Qua đó phát hiện được cơ sở của ưu thế cạnh tranh của mình.

Cụ thể:

Phân khúc thị trường là:

khái niệm marketing

– Sắp xếp khách hàng thành nhóm dựa theo động cơ thúc đẩy họ mua hàng, hay chọn nguồn cung cấp hàng hoá.

– Xếp khách hàng thành nhóm dựa trên nhu cầu và hành vi ứng xử.

– Xếp khách hàng thành từng nhóm dựa trên yếu tố quyết định. Mà họ đặt ra (mua hàng hoá, chọn nguồn cung cấp …).

* Các tiêu chuẩn phân khúc thị trường

1. Phân khúc thị trường người tiêu dùng:

– 1.1 Phân khúc thị trường theo địa lý.

– 1.2 Phân khúc thị trường theo các chỉ số nhân chủng học (tuổi tác, giới tính, quy mô gia đình, thu nhập, nghề nghiệp, tôn giáo, chủng tộc …..).

– 1.3 Phân khúc thị trường theo tâm lý (sự khác biệt do tầng lớp xã hội, lối sống, cá tính ….).

– 1.4 Phân khúc thị trường theo hành vi, thái độ (sự khác biệt về kiến thức, thái độ, cách sử dụng sản phẩm hay phản ứng đối với sản phẩm …).

2. Phân khúc thị trường doanh nghiệp:

Giống như cách khái niệm marketing trên (địa lý, nhân chủng học – quy mô DN, ngành nghề kinh doanh, phân khúc dựa trên những lợi ích mà doanh nghiệp đang tìm kiếm, cách sử dụng sản phẩm, mức độ sử dụng sản phẩm, mức độ trung thành).

3. Phân khúc thị trường quốc tế

Có những quốc gia rất gần nhau về địa lý nhưng lại khác biệt lớn về mức độ phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị, tôn giáo. Do đó khái niệm marketing về thị trường mỗi quốc gia đó rất khác biệt về hành vi ứng xử với mỗi loại sản phẩm.

* Những yêu cầu để phân khúc thị trường có hiệu quả

1. Có thể đo lường được: tính được số lượng khách hàng, xu hướng mua sắm của họ. Thông số càng chính xác, doanh nghiệp càng đưa ra quyết định hợp lý.

2. Xác định được: phải xác định rõ những đặc điểm nhân chủng học, các hành vi ứng xử…Giúp doanh nghiệp dễ dàng có phương án tiếp cận thị trường.

3. Kích thước hợp lý: từng phân khúc thị trường phải đủ lớn để doanh nghiệp xâm nhập, tiếp cận và có lời.

4. Phân biệt được: hỗ trợ cho yêu cầu “xác định được”.

5. Có tính khả thi: với từng phân khúc, doanh nghiệp phải có những chiến lược phù hợp thị trường và phù hợp với năng lực của công ty. Chú ý: DN có quy mô nhỏ đừng bao giờ đặt vấn đề cạnh tranh, đối đầu với những DN quy mô lớn.

Các hình thức áp dụng marketing truyền thống và hiện đại:

Marketing thông qua báo chí (khái niệm marketing)

Khái niệm marketing thông qua báo chí là hình thức lâu đời nhất của quảng cáo truyền thống. Như đúng cái tên, hình thức này sử dụng quảng cáo ở dạng giấy là chính. Thực chất, nguồn gốc chiến lược này đã được sử dụng từ thời cổ đại. Khi người Ai Cập tạo ra thông điệp bán hàng và tạo các tờ rơi, tờ dán (poster) bằng giấy cói dán trên tường.

Hiện đại hơn, marketing qua báo chí ngày nay thường đề cập đến không gian quảng cáo trên báo, tạp chí, bản tin, và các vật liệu in khác có thể phân phối.

Ưu điểm:

 • Báo giấy tới bây giờ vẫn được nhiều người ưa chuộng sử dụng.
 • Bạn được thoải mái viết chữ, trình bày hết ý tưởng trên mặt giấy.

Nhược điểm:

 • Tờ báo càng uy tín thì giá đăng quảng cáo càng cao.
 • Nội dung phải thật sự tốt và đầy đủ.

Broadcast Marketing là công cụ quan trọng (khái niệm marketing)

khái niệm marketing

Khái niệm marketing “Broadcast marketing” bao gồm các quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh. Chương trình phát sóng truyền thanh đầu tiên đã có từ những năm 1900. Và chính xác là chương trình phát thanh thương mại đầu tiên được hỗ trợ bởi quảng cáo – phát sóng vào ngày 2 tháng 11, năm 1920.

Truyền hình, bước tiếp theo trong công nghệ giải trí, đã nhảy vào thế giới quảng cáo nhanh hơn. Mất không tới mười năm kể từ lúc thành lập cho đến khi chương trình truyền hình thương mại đầu tiên lên sóng vào năm 1941.

Ưu điểm:

 • Nhắc đi nhắc lại người dùng mỗi ngày khi xem TV.
 • Độ lan tỏa của quảng cáo mạnh.

Nhược điểm:

 • Mức giá cao.

Gửi thư trực tiếp – khái niệm marketing

Sử dụng tài liệu in như bưu thiếp, sách quảng cáo (brochures), thư, catalog và gửi qua đường bưu điện để thu hút người tiêu dùng. Một trong những ví dụ sớm nhất của khái niệm marketing này và nổi tiếng nhất về việc áp dụng gửi thư trực tiếp là các Catalog Sears – lần đầu tiên được gửi tới người tiêu dùng trong năm 1888.

Ưu điểm:

 • Dễ tiếp cận đối tượng.
 • Lịch sự và dễ tạo ấn tượng.

Nhược điểm:

 • Rất lâu mới tới tay khách hàng.
 • Chi phí cao nếu gửi nhiều.

Marketing qua điện thoại – khái niệm marketing

Là khái niệm marketing cho việc gọi trực tiếp tới người tiêu dùng để thuyết phục họ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là hình thức tiếp thị đang tạo ra một số tranh cãi trong thời hiện đại. Với rất nhiều công ty quảng cáo sử dụng chiến thuật bán hàng tấn công. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã thông qua luật nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại để chống lại một số kỹ thuật này.

Ưu điểm:

 • Chi phí thấp.
 • Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng nhanh chóng.

Nhược điểm:

 • Khách hàng không bắt máy.
 • Nhận ngay feedback xấu về sản phẩm.

Bổ Sung (khái niệm marketing):

1. Trao và nhận danh thiếp với đối tác

Sử dụng danh thiếp để tiếp thị hình ảnh là cách làm khá dễ dàng và tốn ít chi phí nhất. Trong những cuộc gặp gỡ bạn có thể trao đổi danh thiếp với đối tác và khách hàng của mình. Đây là cách lưu lại contact của nhau một cách lịch sự nhất, đồng thời cũng tạo ra được những ấn tượng ban đầu của bạn với đối tác.

Có khá nhiều hội thảo tập trung nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Đây chính là một trong những cơ hội tốt để bạn nhận và trao đổi danh thiếp với đối tác. Và biết đâu chừng một trong số họ chính là khách hàng của bạn sau này.

Lưu ý là với danh thiếp, bạn cần thể hiện thông tin của mình rõ ràng, và thiết kế đẹp mắt, trang trọng. Bởi doanh nghiệp cũng góp phần thể hiện hình ảnh và định vị của doanh nghiệp trong mắt đối tác.

2. Tài trợ cho các sự kiện, chương trình

Việc doanh nghiệp của bạn có tên trên ấn phẩm truyền thông của Sự kiện. Và được nhắc đến với cương vị Nhà tài trợ chính, là cơ hội tốt để quảng bá thương hiệu của mình đến với đối tác và khách hàng lớn.

Không nhất thiết là tài trợ tiền, bạn cũng có thể tài trợ bằng hiện vật. Là những sản phẩm dịch vụ của mình để những người tham gia sẽ được trải nghiệm sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Và sau đó rất có thể bạn sẽ có thêm được khách hàng tiềm năng không chỉ là cá nhân họ mà còn là bạn bè, người thân của họ.

Có thể nâng cao quy mô…trong khái niệm marketing

Nếu bạn có ngân sách, thì việc tài trợ chính cho những sự kiện mang tính cộng đồng sẽ là cách mở rộng tên tuổi vô cùng hiệu quả. Thay vì chỉ được điểm tên ở một vài sự kiện, hãy đi đầu và tài trợ toàn bộ sự kiện ấy. Một khi đã là chủ nhà, bạn sẽ có toàn quyền với sản phẩm của mình trong sự kiện ấy. Hãy tặng sản phẩm có logo thương hiệu, phiếu giảm giá, tờ rơi hay thẻ chiết khấu. Điều này tạo ra một hình ảnh thương hiệu tích cực mà mọi người tôn trọng.

3. Diễn thuyết tại các hội thảo

Thường thì CEO của doanh nghiệp – những người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, quản trị nhân lực. Sẽ được mời đến những hội thảo chuyên sâu của ngành để diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm. Đây chính là cơ hội tốt để tạo ấn tượng lâu dài với những người cùng vị trí và trong ngành với bạn. Cũng như xây dựng hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên nếu khả năng diễn thuyết chưa thật tốt, doanh nghiệp vẫn nên cử người tham dự những hội thảo chuyên ngành. Vì bên cạnh việc học hỏi thêm kiến thức, cập nhật những xu hướng mới mẻ. Bạn còn có thể giao lưu, xây dựng mối quan hệ với mọi người, chắc chắn là những mối quan hệ này sẽ có lúc nào đó giúp ích cho bạn.

4. Quảng cáo ngoài trời

Đây là một trong những phương thức truyền thông thương hiệu đến với khách hàng trên diện rộng hiệu quả nhất. Bao gồm những phương thức tiếp cận với khách hàng khi họ rời khỏi ngôi nhà sinh sống. Có thể là trên đường phố, hoặc trong tòa nhà mà họ đang làm việc.

Và với việc quảng cáo ngoài trời có vô số phương thức để bạn lựa chọn. Như Pano, Billboard tấm lớn, quảng cáo trên xe buýt, taxi, Grab/Uber, quảng cáo nhà chờ xe buýt, LCD/frame trong thang máy… Hãy lựa chọn phương thức phù hợp nhất với sản phẩm và kinh phí của doanh nghiệp.

8. Dự các hội chợ, triển lãm thương mại

Bạn có thể “ngó nghiêng” các tài liệu tiếp thị của đối thủ, hay hiểu qua về chiến lược của họ. Tất nhiên triển lãm cũng là cơ hội tuyệt vời để tiếp thị sản phẩm và thị trường của công ty bạn. Đồng thời, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng nhau.

9. Làm mới bộ nhận diện thương hiệu của mình

Đôi khi bạn cần đánh giá lại bao bì sản phẩm của mình, trong so sánh tương quan với đối thủ? Có thể đã đến lúc làm mới lại diện mạo đã lỗi thời của thương hiệu. Những cái không còn phản ánh đúng thông điệp thương hiệu tới khách hàng tiềm năng nữa. Dành thời gian để xem và điều chỉnh, đôi khi những thay đổi nhỏ có thể tạo ra khác biệt lớn.

10. Tri ân và tôn vinh đối tác

Đây là một khái niệm marketing cho cách làm thông minh để truyền thông về thương hiệu của bạn. Nhưng khoan, đây chỉ là mục đích sâu xa mà thôi, yếu tố chính nhất là để tôn vinh và tri ân về sự hợp tác tốt đẹp với đối tác.

Đối tác là người mang đến doanh thu lợi nhuận khổng lồ cho bạn mỗi năm. Vậy thì tiếc gì mà không tổ chức một buổi tri ân dành cho họ. Vừa để thắt chặt tinh thần gắn kế, vừa có thể gợi mở những cơ hội tốt hơn sau này. Có thể là một bữa tiệc, một đêm gala, ngày hội… sẽ vô cùng hào hứng.

Tổng quan:

Trên đây là 10 chiêu thức tiếp thị truyền thống được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất hiện nay. Mà dẫu tuổi đời của những phương thức này đã khá lâu đời, cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhưng điều quan trọng nhất là doanh nghiệp lựa chọn được phương thức phù hợp với mình. Cần kết hợp một cách thông minh và sáng tạo giữa quảng cáo online và quảng cáo truyền thống để nâng cao hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp.

11. Marketing truyền thống với các catalogue

Với các hoạt động marketing truyền thống thì có thể nói rằng: khái niệm marketing tiếp thị bằng cách in ấn các catalogue là giải pháp vẫn phát huy được hiệu quả kinh doanh ngay lúc này và cả tương lai gần sắp tới. Nhất là với các ngành sản phẩm như nước hoa, quần áo, siêu thị, dụng cụ gia đình, thời trang. . .Yêu cầu khi làm tiếp thị với các catalogue đó là bạn không nên in ấn những cuốn catalogue quá dày, chỉ cần bắt mắt, đầy đủ thông tin về giá cả cũng như các ưu đãi, chiết khấu. . . Nói chung catalogue chỉ cần sản xuất với nội dung đánh vào tâm lý khách hàng. Thì những đầu tư làm marketing truyền thống sẽ trở nên hữu ích.

Markteting Online:

khái niệm marketing

E-mail marketing – khái niệm marketing

Không phải nói quá nhiều, tin chắc bạn cũng đã biết đến hình thức marketing này. Bạn đóng vai trò là doanh nghiệp, chủ cửa hàng…bạn sẽ gửi email đến khách hàng của bạn. Thông báo về sản phẩm mới hay các chương trình khuyến mãi. Nếu doanh nghiệp bạn có chiến lược email marketing tốt sẽ mang lại kết quả rất khả quan.

Quảng cáo trên mạng xã hội (Social Media Marketing) – khái niệm marketing

Với sự phát triển của hàng loạt mạng xã hội như Facebook, Twitter, Go, Yume…Người làm tiếp thị có thêm lựa chọn để tiếp cận cộng đồng. Khi sử dụng hình thức này, doanh nghiệp thường quảng bá dưới dạng hình ảnh, video clip có khả năng phát tán và thu hút bình luận (comment).

Vậy nên tính tương tác chính là khái niệm marketing hiện đại, ưu điểm nổi trội của loại hình này so với các kiểu marketing truyền thống. Theo Tim O’Reilly thuộc công ty O’Reilly Media, social media (truyền thông xã hội) “không phải để nói về bạn, về sản phẩm hay câu chuyện của bạn. Nó phải tạo ra những giá trị cho cộng đồng mà có bạn trong đó. Càng nhiều giá trị bạn mang lại cho cộng đồng thì sẽ càng nhiều lợi ích cộng đồng mang đến cho bạn”.

Quảng cáo tìm kiếm (Search Marketing) – khái niệm marketing

Search Engine Optimization (SEO)  – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là một khái niệm marketing cho quá trình trong đó website của bạn sẽ được tối ưu hóa. Cho thân thiện với các công cụ tìm kiếm và được các công cụ tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là website của bạn sẽ được liệt kê như những kết quả đầu tiên khi tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Yahoo, Bing…

Làm chuyên về marketing online thì việc để website xuất hiện trong top tìm kiếm Google là điều quan trọng nhất. Khái niệm marketing đó cho rằng để được vậy website của doanh nghiệp tốt. Phải được thiết kế web chuyên nghiệp, đẹp mắt thể hiện được màu riêng của doanh nghiệp mình.

Quảng cáo theo mạng lưới trên Internet (Ad-network) – khái niệm marketing

Advertising network (Ad Network – Mạng quảng cáo trực tuyến) là khái niệm marketing cho một mạng lưới do một đơn vị trung gian làm cầu nối giữa người mua quảng cáo ( Advertiser – nhà quảng cáo) và người bán quảng cáo ( Publisher – nhà xuất bản website).

Mạng quảng cáo trực tuyến là hệ thống trung gian kết nối bên bán và bên mua quảng cáo trực tuyến. Hỗ trợ người mua quảng cáo tìm thấy những vùng và website bán quảng cáo phù hợp với chiến dịch truyền thông của mình từ hàng nghìn website. Hình thức này hiện được nhiều công ty đánh giá cao vì nó giúp tiết kiệm thời gian và chí phí nhân.

Marketing Online trên Youtube (khái niệm marketing)

Hình thức Marketing online trên Youtube được chia ra làm 2 dạng: marketing Youtube có phí và marketing Youtube miễn phí.

1.Marketing Youtube có phí:

là khái niệm marketing khi doanh nghiệp sẽ tạo các video quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ hoặc truyền tải thông tin, thông điệp của thương hiệu đến khách hàng. Người muốn kiếm tiền từ quảng cáo Youtube sẽ phải xem những video này tầm khoảng 10 – 30s tùy từng yêu cầu.

2.Marketing Youtube free:

là khái niệm marketing dùng một video độc đáo sẽ có sức lan tỏa rất nhanh trên diện rộng từ đó có thể tiếp cận số lượng lớn những người quan tâm tới chủ đề mà bạn đưa ra. Hiệu ứng truyền miệng vô cùng độc đáo có lẽ chỉ có riêng trên Youtube. Vì thế hãy cân nhắc đến việc đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn lên trên Youtube và bạn sẽ ngay lập tức thấy được hiệu quả của nó.

Marketing online thông qua Google (khái niệm marketing)

Chạy quảng cáo trên Google cũng là một hình thức marketing online

Đây là hình thức khái niệm marketing đang được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Vì người dùng khi muốn tra cứu thông tin gì đều lên cụ Google để hỏi. Các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khách hàng nếu xuất hiện ở vị trí cao trên kết quả tìm kiếm. Vì vậy, họ sẽ trả tiền để chạy quảng cáo. Hoặc trên Google hoặc cố gắng cải thiện nội dung website để được đứng ở vị trí top 1. Bằng hình thức marketing qua Google, họ có thể tiếp cận được đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Theo dõi được mức độ hiệu quả của các từ khóa để thống kê, điều chỉnh chiến dịch tốt hơn.

Hình thức quảng bá qua Google được chia làm 2 loại là SEO và Google Adwords.

 •  Google Adwords: khái niệm marketing đây là một dịch vụ chạy quảng cáo của Google. Dành cho những đối tượng có nhu cầu quảng bá trên các trang thuộc Google. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải trả tiền để nội dung quảng cáo của mình được hiển thị hoặc được click vào. Bằng việc lựa chọn từ khóa liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của mình. Mẫu quảng cáo của bạn sẽ được xuất hiện ở vị trí ưu tiên trên trang kết quả tìm kiếm. Hoặc tất cả website thuộc hệ thống hiển thị của Google.
 •  SEO: khái niệm marketing này tên đầy đủ là Search Engine Optimization. Nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đây là quá trình tối ưu cấu trúc website và nội dung văn bản để các công cụ tìm kiếm dễ dàng đánh giá và lựa chọn trang web tốt nhất cho người dùng. Website nào được đánh giá tốt thì sẽ lọt vị trí top 10 ở trang đầu trong kết quả tìm kiếm. Vì vậy, SEO còn được xem là cuộc đua tranh top giữa các web.

Xem thêm bài viết : Tổng hợp tất cả những công cụ Marketing Online hiện nay

Một số kênh thông tin để bạn tìm hiểu về Tân:

Các bạn đọc có thể xem thêm về lớp huấn luyện : Chương trình huấn luyện WARRIOS DIGITAL MARKETING – Chiến Binh Marketing Online Đa Kênh Thực Chiến

Cuốn sách DÁM SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH, tác phẩm đầu tay của Tân đã được xuất bản: Dám Sống Với Chính Mình, Cuốn Sách Mở Ra Trang Mới Của Cuộc Đời Bạn

Cuốn sách THẾ GIỚI MARKETING, tác phẩm đầu tiên về chủ đề chuyên môn marketing của Tân biên soạn: Thế Giới Marketing Qua Một Cuốn Sách

Kết bạn Facebook cá nhân của Tân qua địa chỉ : Tân Nguyễn (Jackcy Tân)

Học thêm kiến thức Marketing bằng Infographic trên Pinterest: Tân Nguyễn Marketing

Xem thêm kiến thức trên Instagram: Tân Nguyễn Marketing

Kết nối công việc trên Linkedin: Tân Nguyễn Marketing

Xem thêm các video hướng dẫn trên kênh Youtube tại : Tân Nguyễn Marketing

Tham khảo các thông tin cập nhật tại Fanpage : Jackcy Tân Trainer

Các khoá học tại Trang Chủ : www.tannguyen.net

Tham gia Group Facebook để học kiến thức Miễn Phí mỗi ngày về Marketing: Cộng Đồng Thực Chiến Marketing cùng Tân Nguyễn

Liên hệ công việc qua Zalo chính: 0934041114 hoặc Zalo phụ: 0904937961

Đánh Giá Bài Viết

Chia sẻ bài viết

Tân Nguyễn Marketing (hay Jackcy Tân Trainer) là nhà đào tạo về Marketing Online, chuyên tư vấn cố vấn doanh nghiệp và triển khai các dịch vụ marketing liên quan.
Kết nối với Tân quan Facebook Hoặc Zalo: 0934041114