Đảm nhiệm chức Giám Đốc Marketing kiêm cổ đông công ty ViA International

Vào tháng 1/2019, Tân đã được bổ nhiệm vai trò Giám Đốc Marketing, kiêm cổ đông sáng lập … Đọc tiếp Đảm nhiệm chức Giám Đốc Marketing kiêm cổ đông công ty ViA International