Hiểu về tầm quan trọng của trung tâm mua hàng

Người bán hàng thường phân loại những cá nhân cụ thể trong tổ chức mua hàng. Dựa trên vai trò của họ trong quá trình mua hàng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của trung tâm mua hàng sẽ xác định ai là người mua hàng thật sự. Lại là một việc rất phức tạp đối với người làm tiếp thị. Do phải có nhiều thông tin về các khách hàng mua hàng hơn để hiểu rõ hành vi của họ.

Tầm quan trọng của trung tâm mua hàng trong các giao dịch bán hàng phức tạp

Phân khúc khách hàng và tìm hiểu những thông tin về khách hàng mới chỉ là bước đầu:

Bán hàng:

Người bán hàng phân loại những cá nhân cụ thể trong tổ chức mua hàng, dựa trên vai trò của họ trong quá trình mua hàng

Tiếp thị:

Người làm tiếp thị nghiên cứu hành vi mua hàng của khách hàng ở góc độ tổng thể hơn sơ với người bán hàng

Trung tâm mua hàng:

Những nhóm người khác nhau cùng liên quan đến quá trình mua hàng trong một thời gian dài.

Ví dụ: Ban tài chính – Ban giám đốcBộ phận vận động hệ thống – Bộ phận tiếp thị

Thông điệp giá trị 

[INFOGRAPHIC] Cuộc cách mạng Content Marketing từ ý tưởng tới lan truyền

Các thông điệp luôn đáp ứng được vấn đề trong các giao dịch

Bằng cách xây dựng những thông điệp giá trị phù hợp với từng nhân vật trong trung tâm mua hàng và truyền tải qua những kênh phù hợp, doanh nghiệp có thể đáp ứng được các nhu cầu, quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau trong trung tâm mua hàng.

Phát triển chân dung người mua hàng điển hình.

Cá nhân hoá thông điệp tiếp thị.

Xem khách hàng như một nhân vật điển hình, tức là người đại diện cho một người mua hay người sửu dụng dưới dạng một cá nhân.

Truyền thông các giá trị đến những người có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng vào thời điểm thích hợp.

[INFOGRAPHIC] Làm sao để sale và marketing phối hợp ăn ý

tầm quan trọng của trung tâm mua hàng

Kết bạn Facebook cá nhân của Tân qua địa chỉ : Tân Nguyễn (Tân Nguyễn Marketing)

Xem thêm các video hướng dẫn trên kênh Youtube tại : Tân Nguyễn Marketing

Xem thêm các video chia sẻ trên kênh Tiktok tại : Tân Nguyễn Marketing

Tham khảo các thông tin cập nhật tại Fanpage : Tân Nguyễn Marketing – Jackcy Tân Trainer

Website chính thức : https://tannguyen.net/

Đánh Giá Bài Viết

Chia sẻ bài viết

Tân Nguyễn Marketing (hay Jackcy Tân Trainer) là nhà đào tạo về Marketing Online, chuyên tư vấn cố vấn doanh nghiệp và triển khai các dịch vụ marketing liên quan.
Kết nối với Tân quan Facebook Hoặc Zalo: 0934041114