Liên hệ

Các bạn có thể liên với Jackcy Tân qua các kênh bên dưới :

jackcy tân

Truy cập tới Facebook của Jackcy Tân

Email : alex.tan.nguyen@gmail.com

Quét mã QR bên dưới

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

Số Tài Khoản : 191930569
Nguyễn Văn Tân
Ngân Hàng Á Châu chi nhánh Lê Văn Sỹ

 

Số Tài Khoản : 0721000534618
Nguyễn Văn Tân
Vietcombank HCM chi nhánh Kỳ Đồng